top of page

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Η SATEL προσφέρει μια σειρά από αξεσουάρ που συμπληρώνει το φάσμα βασικών προϊόντων και διευκολύνει σημαντικά τις δραστηριότητες της εγκατάστασης. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην ομάδα αξεσουάρ περιλαμβάνουν έτοιμες προς υλοποίηση λύσεις για τυπικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία πολύπλοκων συστημάτων προστασίας. Τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση δοκιμασμένων λύσεων περιλαμβάνουν κυρίως την εξοικονόμηση χρόνου και το επαγγελματικό αποτέλεσμα των έργων που εκτελούνται. Ένα σωστά σχεδιασμένο και εγκατεστημένο σύστημα, σε συνδυασμό με το αισθητικό αποτέλεσμα είναι το έκθεμα! ενός επαγγελματία εγκαταστάτη.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΦΥΓΚΤΗΡΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο σκοπός των μονάδων σφιγκτήρων συναρμολόγησης είναι η διευκόλυνση των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων όπως των συστημάτων συναγερμού, των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης ή των ευφυών συστημάτων σπιτιού. Οι μονάδες αυτές επιτρέπουν να αφαιρεθούν οι συνδέσεις συγκόλλησης κατά την εκτέλεση των διασταυρώσεων της εγκατάστασης. Με σκοπό να τους ταιριάξετε ακόμη καλύτερα στις ανάγκες της εγκατάστασης (το είδος της καλωδίωσης που χρησιμοποιείται) και στα εργαλεία τα οποία έχει ο εγκαταστάτης, οι μονάδες σφιγκτήρων υπάρχουν σε τρεις εκδοχές:

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Η μονάδα ZB-1 προορίζεται για την προστασία του συσσωρευτή μόλυβδου-οξέος από βαθιά εκφόρτιση. Πρέπει να χρησιμοποιείται παντού όπου ο συσσωρευτής τέτοιου τύπου χρησιμοποιείται ως βοηθητική πηγή τροφοδοσίας ενώ η συσκευή. Διότι στην περίπτωση όλων των σύγχρονα κατασκευασμένων πινάκων ελέγχου και τροφοδοτών SATEL αυτή η λειτουργία είναι ενσωματωμένη και έτσι δεν υπάρχει ανάγκη να τους εξοπλίσετε πρόσθετα με τα ZB-1. Για αυτό το λόγο το κύριο πεδίο εφαρμογής της μονάδας ZB-1 είναι παλαιότερες εγκαταστάσεις και απλές συσκευές που προέρχονται από άλλους κατασκευαστές.

Η μονάδα ZB-2 προστατεύει τις εξόδους τροφοδοσίας από υπερφόρτωση και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την κατάσταση υπερφόρτωσης. Η μονάδα πρέπει να χρησιμοποιηθεί παντού όπου υπάρχει εξωτερικό βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση. Επιπλέον οι μονάδες ZB-2 επιτρέπουν να χωρίσετε τα διάφορα κυκλώματα που τροφοδοτούνται από την κοινή πηγή και έτσι ακόμη και σε περίπτωση βραχυκυκλώματος σε μια συσκευή, οι υπόλοιπες μπορούν να λειτουργούν κανονικά.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

Με σκοπό τον πιο εύκολο προγραμματισμό των συσκευών SATEL με χρήση του προσφερόμενου λογισμικού, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα καλώδια που επιτρέπουν τη σύνδεση των πινάκων ελέγχου και των μονάδων με τον Η/Υ. Η επιλογή του κατάλληλου καλωδίου εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής που πρέπει να συνδεθεί για τη χρήση του. Τότε πρέπει να ελέγξετε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, ποιο καλώδιο είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Μέσα στα διαθέσιμα αξεσουάρ είναι τα καλώδια που προορίζονται όχι μόνο για σύνδεση μιας συσκευής στον Η/Υ. Η εταιρεία SATEL προσφέρει μια πλούσια γκάμα καλωδίων που προορίζονται για εκτέλεση των συνδέσεων μεταξύ των συσκευών εγκατάστασης και έτσι μπορείτε να λάβετε πρόσθετες λειτουργίες. Η χρησιμοποίηση έτοιμων λύσεων επιτρέπει να εξοικονομήσετε σημαντικό χρόνο κατά την εγκατάσταση και να διασφαλίσετε την κατάλληλη ποιότητα των συνδέσεων.

ΚΕΡΑΙΕΣ

Η υψηλή ποιότητα της κεραίας που χρησιμοποιείται παίζει σημαντικό ρόλο για την αξιοπιστία της ασύρματης επικοινωνίας. Για αυτό το λόγο η εταιρεία SATEL στην γκάμα των προϊόντων της προσφέρει κεραίες προορισμένες για χρήση στις συσκευές συναγερμού τόσο στους επικοινωνητές GSM/GPRS όσο και στις συσκευές του συστήματος ABAX.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Οι μονάδες μετάδοσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο των εξωτερικών συσκευών που απαιτούν σήματα χωρίς το δυναμικό με χρήση των εξόδων τύπου «ανοιχτός συλλέκτης» ή των εξόδων τάσης του πίνακα ελέγχου. Επιπλέον η μεγάλη δυνατότητα φόρτισης ρεύματος των επαφέων του ρελέ επιτρέπει να ελέγχετε τις συσκευές που λαμβάνουν σχετικά μεγάλα ρεύματα. Ο χωρισμός του ελεγκτικού κυκλώματος και του ελεγχόμενου κυκλώματος με χρήση του γαλβανισμού επιτρέπει να χρησιμοποιούνται εδώ αυτές οι μονάδες όπου υπάρχει ασυμβατότητα των τάσεων τροφοδοσίας μεταξύ της ελεγκτικής και της ελεγχόμενης συσκευής.

Η χρήση της έτοιμης μονάδας ρελέ μέσα στην εγκατάσταση αντί για ξεχωριστά ρελέ διευκολύνει τις εργασίες εγκατάστασης χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης με χρήση της ράβδου σφιγκτήρων και των οπών που επιτρέπουν τη συναρμολόγηση μέσα στο περίβλημα.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

Συχνά κατά την εγκατάσταση των ανιχνευτών απαιτείται η διόρθωση της τοποθέτησής τους με σκοπό να εξασφαλίζετε το βέλτιστο οπτικό πεδίο. Σε μια τέτοια περίπτωση βοηθάνε οι ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες που επιτρέπουν την ακριβή τοποθέτηση ενός ανιχνευτή σε δύο άξονες. Οι σφιγκτήρες είναι απαραίτητοι ακόμη κατά τη συναρμολόγηση των ανιχνευτών κίνησης πάνω στην οροφή, σε περίπτωση που η στάνταρ συναρμολόγηση πάνω στον τοίχο δεν είναι δυνατή. Στην περίπτωση των εμποδίων υπέρυθρων ACTIVA τα αξεσουάρ συναρμολόγησης επιτρέπουν την κατάλληλη εγκατάσταση των εμποδίων όπου απαιτείται τοποθέτηση των γραμμών συνδέσμων παράλληλα στην επιφάνεια συναρμολόγησης. Επιπλέον στη συναρμολόγηση τέτοιου τύπου οι μονάδες απόστασης με ένα αισθητικό και ανθεκτικό τρόπο λύνουν το πρόβλημα ανωμαλιών ή μικρών εμποδίων.

bottom of page